Miškų valdymas ir priežiūra

Miškai užima apie trečdalį mūsų planetos sausumos ploto ir daugiau kaip trečdalį Lietuvos teritorijos. Jie yra svarbūs ne tik pasaulio ekonomikai, bet ir ekosistemos raidai. Skaičiuojama, kad apvaliosios medienos gamyba, medienos apdirbimas, medienos masės ir popieriaus pramonė sudaro beveik 1 proc. pasaulio bendrojo vidaus produkto, o nepiniginė miškų vertė yra du tris kartus didesnė: tai – ir švarus vanduo, energija, kova su klimato kaita, taršos mažinimas, apsauga nuo dirvožemio erozijos.
 
Už miškų ūkį atsakingų ministrų konferencijoje dėl Europos miškų apsaugos Helsinkyje 1993 metais buvo suformuluota tvaraus ir subalansuoto (darnaus) miškų ūkio koncepcija: darnus miškų ūkis – tai miškų ir miško žemės priežiūra bei naudojimas tokiu būdu ir tokiu laipsniu, kad būtų palaikoma jų biologinė įvairovė, produktyvumas, gebėjimas atsikurti, gyvybingumas ir galimybės dabar bei ateityje prisidėti prie atitinkamų ekologinių, ekonominių ir socialinių funkcijų lokaliu, nacionaliniu ir globaliu mastu, nedarant žalos kitoms ekosistemoms.
 
Valdydami miškus, suvokiame darnaus jų vystymosi reikšmę. Todėl fondo tikslas yra finansinė nauda, pasiekiama suderinus tvarios miškininkystės socialinius, ekonominius ir ekologinius principus.
 
Šiam tikslui fondo miškus prižiūri patyrusi miškininkų profesionalų komanda, besirūpinanti miško priežiūra visais svarbiais etapais – nuo miško sodinimo iki medienos pardavimo.