Kaip įsigyti fondo vienetų

2017 m. vasarį – gegužę vyko pirmasis fondo platinimo etapas. Ateityje numatomi papildomi platinimo etapai. Numatoma, kad bendras fondo valdomo turto dydis gali siekti iki 50 mln. eurų.
 
Fondo vienetų gali įsigyti informuotiesiems investuotojams nustatytus kriterijus atitinkantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimali investavimo į fondą suma fiziniams asmenims – profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams siekia 30 tūkst. eurų. 
 
Fondo mokesčiai:
Valdymo mokestis 2 proc. nuo vidutinės svertinės grynųjų aktyvų vertės
Sėkmės mokestis 20 proc. nuo pelno, didesnio nei minimalios grąžos barjeras
Minimalios grąžos barjeras* 6 proc.
Išmokos Fondo valdymo įmonė esant galimybei sieks pradėti dalinį fondo vienetų išpirkimą pasibaigus investiciniam periodui
 * Grynoji metinė investicijų grąža, kurią viršijus valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis.
 

Fondo vienetus platina:
 
UAB FMĮ „INVL Finasta“
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 8 5 211 12 94
El. paštas: gerovesvaldymas@invl.com