Kaip įsigyti fondo vienetų

Bendras fondo valdomo turto dydis gali siekti iki 50 mln. eurų. Fondo vienetų platinimas vyko 2017 m. ir 2018 m., ateityje numatomi kiti platinimo etapai.
 
Fondo vienetų gali įsigyti informuotiesiems investuotojams nustatytus kriterijus atitinkantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimali investavimo į fondą suma fiziniams asmenims – profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams siekia 30 tūkst. eurų. 
 
Fondo vienetus fiziniams ir juridiniams asmenims platina:
 
UAB FMĮ „INVL Finasta“
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 8 5 211 12 94
El. paštas: gerovesvaldymas@invl.com

Fondo vienetus instituciniams klientams platina:
 
UAB „INVL Asset Management“
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
El. paštas: tomas.dacys@invl.com