Investicijų rizikos

Investicijos į miškus yra susijusios su aukštesne nei vidutinė rizika. Tačiau jos leidžia tikėtis, nors negarantuoja, aukštesnės investicinės grąžos.
 
Investuojant į mišką galima susidurti su tokiomis specifinėmis rizikomis kaip gaisrai, ligos, kenkėjai, nepalankios klimato sąlygos, medienos vagystės ir kitais veiksniais, kurie gali daryti neigiamą įtaką medynų savybėms.
 
Pagrindiniai tokių rizikų valdymo būdai yra geografinė sklypų diversifikacija. Fondo taisyklės numato, kad į vieną miško valdą bus investuojama ne daugiau kaip 15 proc. grynųjų aktyvų vertės, o į besiribojančius žemės sklypus – ne daugiau kaip 30 proc. grynųjų aktyvų vertės. 
 
Be to, medynų rūšinės sudėties diversifikacija, atsakingos miško priežiūros bei normatyvus atitinkantys kirtimų principai leis sumažinti rizikas susijusias su neigiamais gamtiniais faktoriais.
 
Išsamiau rizikos aprašomos fondo prospekte.