Finansinė informacija

Pagrindinė finansinė informacija
Data Fondo vieneto grynųjų aktyvų vertė, EUR Fondo grynųjų aktyvų vertė, EUR
2017 m. kovo 31 d. 99,6363 602 899,49
2017 m. balandžio 30 d. 99,8296 3 838 447,44
2017 m. gegužės 31 d. 99,6925 4 984 625,10
2017 m. birželio 30 d. 99,2234 4 961 168,01
2017 m. rugsėjo 30 d. 98,3634 4 918 170,26
2017 m. gruodžio 31 d. 110,8237 5 541 183,49
2018 m. kovo 31 d. 117,6071 5 880 352,28
2018 m. balandžio 30 d. 117,6874 7 221 618,62
2018 m. gegužės 31 d. 118,7443 8 951 602,17
2018 m. birželio 30 d. 119,8400 9 034 202,75
2018 m. rugsėjo 30 d. 123,8825 12 336 467,13
2018 m. lapkričio 30 d. 128,5732 16 775 354,96
2018 m. gruodžio 31 d. 129,3973 16 911 096,96
2019 m. kovo 31 d. 130,3149 17 031 025,98
2019 m. birželio 30 d. 130,9022 17 107 774,38
2019 m. rugsėjo 30 d.  132,7949 17 355 136,35
2019 m. gruodžio 10 d.* 176,3942 23 053 188,23
2019 m. gruodžio 31 d. 175,5888 3 039 242,74
2020 m. kovo 31 d. 190,5337 3 297 922,21
2020 m. birželio 30 d.  208,2310
3 604 242,18
2020 m. rugsėjo 30 d. 
225,5493
3 904 001,94
2020 m. gruodžio 31 d.
217,3688
3 762 407,35
2021 m. kovo 31 d. 215,9543 3 737 923,53

 

Fondo vieneto grynųjų aktyvų vertės pokytis
Data Nuo veiklos pradžios** Per mėnesį Per ketvirtį
2017 m. balandžio 30 d. -0,17% 0,19% -
2017 m. gegužės 31 d. -0,31% -0,14% -
2017 m. birželio 30 d. -0,78% -0,47% -0,41%
2017 m. rugsėjo 30 d. -1,64% - -0,87%
2017 m. gruodžio 31 d. 10,82% - 12,67%
2018 m. kovo 31 d. 17,60% - 6,12%
2018 m. balandžio 30 d. 17,69% 0,07% -
2018 m. gegužės 31 d. 18,74% 0,90% -
2018 m. birželio 30 d. 19,84% 0,92% 1,90%
2018 m. rugsėjo 30 d. 23,88% - 3,37%
2018 m. lapkričio 30 d. 28,57% - 3,79%
2018 m. gruodžio 31 d. 29,40% 0,64% 4,45%
2019 m. kovo 31 d. 30,31% - 0,71%
2019 m. birželio 30 d. 30,90% - 0,45%
2019 m. rugsėjo 30 d. 32,79% - 1,45%
2019 m. gruodžio 10 d.*  76,39% - -
2019 m. gruodžio 31 d. 75,59% - 32,22%
2020 m. kovo 31 d. 90,53% - 8,51%
2020 m. birželio 30 d.
108,23%
-
9,29%
2020 m. rugsėjo 30 d.
125,55%
-
8,32%
2020 m. gruodžio 31 d.
117,37%
-
-3,63%
2021 m. kovo 31 d. 115,95% - -0,65%

* 2019 m. gruodžio viduryje „INVL Baltijos miškų fondas I“ paskelbė, jog pardavė 4,3 tūkst. hektarų miško Lietuvoje. Didžiąją dalį fondo miškų portfelio valdžiusias bendroves „Aukštašilė“ ir „Aukštagirė“ įsigijo bendrovė „Silvestica Green Forest Lithuania“. Sandorio suma neskelbiama.

 ** Vieneto pradinė pardavimo kaina – 100 eurų.
 
Informacija apie fondo grynųjų aktyvų vertę ir jos pokytį nuolat atnaujinama kiekvieno ketvirčio pabaigoje, per ne daugiau kaip du mėnesius nuo periodo pabaigos, išskyrus metinę grynųjų aktyvų vertę, kuri skelbiama per tris mėnesius nuo periodo pabaigos.

 

„INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems LR Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.

Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.
 
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles, prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus fondo investicinių vienetų platinimo dokumentus. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėje www.invlmiskai.com ir www.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.