Investicijos į mišką

Investicijos į mišką išsiskiria kasmetiniu natūraliu prieaugiu ir pasižymi stabilumu bei patrauklia grąža, mažai priklausančia nuo pasaulio rinkų.
 
Šios investicijos vertingos ir atsižvelgiant į vietos rinkos perspektyvas: Lietuvoje vidutinis miškų tankis yra didesnis nei kitose Baltijos šalyse ar Švedijoje, o vidutinė valda yra mažesnė, tad yra sklypų konsolidacijos poreikis. Apibendrinant, Lietuva išsiskiria ne tik šio turto kokybe, bet ir tuo, kad miškų rinka čia tik formuojasi, be to, yra didelis pramoninės medienos poreikis.
 
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 2017 m. pradžioje Lietuvoje privatūs miškai sudarė 40 proc., valstybinės reikšmės miškai – beveik 50 proc. ir rezervuoti nuosavybės teisei atkurti miškai – 10 proc. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad privačių miškų rodiklis ateityje potencialiai didės.
 
2017 m. vasarį pradėjęs veiklą „INVL Baltijos miškų fondas I“ investuoja į produktyvius įvairaus amžiaus ir būklės miškus. Vertinama, kad fondo investicinę grąžą sudarys trys šaltiniai: miško kirtimas, medienos kainų pokytis, pridėtinės vertės kūrimas konsoliduojant pavienius mažus sklypus į kokybišką miškų masyvą bei investuojant į būtinąją miško priežiūrą.
 
Fondas siekia įsigyti ne mažesnius nei 3 ha ploto sklypus. Orientuojamasi į tai, kad valdomo miško portfelio vidutinis tūris turėtų būti daugiau kaip 180 kubinių metrų hektare, o tikslinė medienos rūšis – spygliuočiai.

 

„INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems LR Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.

Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.
 
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles, prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus fondo investicinių vienetų platinimo dokumentus. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėje www.invlmiskai.com ir www.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.