Alternatyvių investicijų sudėtinis investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ pakeitė depozitoriumą

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ informuoja, kad nuo 2019 m. vasario 21 d. depozitoriumo paslaugas uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtam sudėtiniam investiciniam fondui „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jį sudarantiems subfondams pradėjo teikti AB Šiaulių bankas.

„INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ sudėtinį investicinį fondą sudaro subfondai „INVL Baltijos miškų fondas I“, „INVL Special Opportunities Fund“ ir „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“. Atsižvelgiant į sudarytos sutarties sąlygas, šį sudėtinį fondą sudarantiems subfondams sumažėjo depozitoriumo paslaugų mokesčiai. Šie pokyčiai užtikrins mažesnes subfondų valdymo išlaidas ir didesnės dalies investicinės grąžos priskyrimą investuotojams.

Atsižvelgiant į šį pokytį, buvo atitinkamai pakoreguoti ir fondo steigimo bei platinimo dokumentai. Su jais esami investuotojai gali susipažinti kreipdamiesi į FMĮ „INVL Finasta“.

Depozitoriumas – tai bankas ar kita finansų įstaiga, atitinkanti šalies alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme numatytus reikalavimus ir sauganti kolektyvinių investavimo subjektų turtą.
Teikdami saugojimo paslaugas depozitoriumai taip pat užtikrina, kad kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų pardavimas, išleidimas, atpirkimas, išpirkimas ir panaikinimas, kolektyvinio investavimo subjekto investiciniam vienetui tenkanti grynųjų aktyvų vertė būtų apskaičiuojama bei kolektyvinio investavimo subjekto turtas būtų naudojamas laikantis teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų.

Grįžti į naujienų sąrašą