„INVL Baltijos miškų fondo I“ įmonė tvariam miškų valdymui pasitelks ir ES paramos lėšas

Į miškus investuojančio fondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ valdoma įmonė „INVL miškai“, siekdama užtikrinti tvarų miško plotų valdymą, pasitelks ir „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas.

„INVL miškai“ šiomis lėšomis finansuos jaunuolynų iki 20 metų ugdymą. Šių darbų metu iškertami dalis medžių ar krūmų, kurių nėra tikslingi palikti dėl ūkinių ar biologinių tikslų. Numatoma, kad darbai bus atliekami bendrovei priklausančiose 37,2 hektarų ploto valdose Jonavos, Švenčionių, Kaišiadorių, Radviliškio, Šalčininkų, Jurbarko, Raseinių rajonuose. Bendra paramos šiems darbams vertė sieks 7,3 tūkst. eurų.

Planuojama, kad ši priemonė pagerins augančių medynų kokybę: bus išsaugomos vertingesnės tiek gamtiniu, tiek ekonominiu požiūriu medžių rūšys, sudaromos palankesnės sąlygos formuotis tvariam medynui. Projektu siekiama užtikrinti našesnį miško augimą, skatinti ekosistemų atkūrimą bei didinti medynų ekonominę vertę.

Lėšos projektui įgyvendinti suteiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Grįžti į naujienų sąrašą